Kontakt

Puzzlepoint.co.uk

RETAILYS LTD.

Kemp House 152 - 160 City Road 
LONDON 
UNITED KINGDOM 

Kontakt 
+420 376 383 611
Sposób około e-mail: shops@retailys.com

W ramach projektu „szkolenia zawodowe dla młodzieży poniżej 30 lat” mamy w naszej firmie zajmowane stanowisko, które jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Republiki Czeskiej.