Dodací podmínky

Doprava zboží probíhá následujícím způsobem:
1. Obchodním balíkem - zboží na dobírku.
2. Individuální doprava - vozy prodejny (objemnější zásilky)
O termínu dovozu zboží je zákazník informován dodavatelem nejméně 1-3 dny předem. Doprava zboží na
území ČR je připočtena k ceně objednávky a bude dodána na místo, které uvedete jako místo dodání
zboží.
Dodací lhůta v případě zboží zasílaného na dobírku, činí maximálně 8 týdnů od data objednávek.
Konkrétní dodací lhůta je uvedena u každého výrobku.
V případě objednávky zboží u něhož je uvedena platba zálohovou fakturou, činí dodací lhůta od data
zaplacení zálohové faktury maximálně 8 týdnů (přesná dodací lhůta je uvedena u každého výrobku).
Přesný den a čas dovozu zboží Vám dodavatel oznámí s dostatečným časovým předstihem.
Jak stornovat objednávku
Jestliže jste se rozhodli Vaši objednávku stornovat před proplacením zálohové faktury, učiníte tak
neproplacením zálohové faktury.
Stornování objednávky po zaplacení zálohové faktury je nutné učinit písemně, e-mailem nebo
telefonicky. Stornování objednávky zboží, které je dodáváno na dobírku je možné provést nejpozději do
48 hodin od objednání.